NK Velesovo ima novo vodstvo

NK Velesovo je veselo!
9. 3. 2016
U-11 odigrali že dve prvenstveni tekmi
2. 5. 2016

Kot veste smo pred mesecem dni v klubu dobili novo vodstvo. Predsednik NK Velesovo je postal domačin Darko Klinc, ki ima dolgoletne izkušnje na področju nogometa. Prav on je bil pobudnik, da se prične z velikim nogometom tudi v Velesovem in sicer leta 1984. V preteklih letih je deloval na številnih funkcijah znotraj NZS in MNZG ter bil trener v številnih klubih na Gorenjskem. Ob tej priložnosti smo z njim pripravili kratek intervju o njegovih ciljih pri delu predsednika in viziji razvoja kluba.

Čestitke ob vaši izvolitvi! Ta zmaga je za vami, kako se boste lotili dela?

Najprej bi se rad zahvalil vsem, ki so se udeležili občnega zbora, za podporo pri mojem imenovanju za novega predsednika NK Velesovo. Zahvaljujem se vsem članom stare uprave NK Velesovo za dosedanje delo, za katerega se zavedam da ni bilo lahko. Hkrati pa se zahvaljujem tudi vsem novim članom vseh organov NK Velesovo, ki so podprli moj predlog kandidature in želim, da v naslednji štirih letih delamo povezovalno, v dobro kluba, saj želim ohraniti dobro ime Nogometnega kluba Velesovo, ki bo temeljilo na prijateljstvu med vsemi člani in njihovimi starši.

UO NK sem sestavil po mojih željah, s člani in članico, katerim sem v danem trenutku najbolj zaupal vodenje kluba. Še vedno je v UO NK odprto mesto predstavnika staršev (kljub mojim prizadevanjem za to mesto, so vsi kandidati, ki pa jih ni bilo malo, odklonili delo v klubu, zaradi negotove situacije v klubu). Jaz pa se šele sedaj, po pregledu stanja zavedam, kakšna je prava situacija v klubu, ki pa je ne samo negotova, ampak alarmantna. Zato smo se na prvi seji UO NK odločili za nekaj kratkoročnih smernic in pripravo usmeritev za dolgoročno rešitev nastale situacije v klubu.

Sam in moji sodelavci se te situacije nismo ustrašili, ampak smo zavihali rokave. Zavedam pa se, da sam oz. sami brez vas ne bomo uspeli, zato vas prosim, da nam zaupate in da ste strpni z nami, vsaj nekaj časa, dokler se situacija ne stabilizira. Sedaj poskušamo v prvi vrsti voz, ki drvi navzdol, vsaj zaustaviti, šele v drugi fazi ga bomo poskušali dvigniti na raven izpred nekaj let.

Kakšne cilje ste si zastavili pri vašem delu predsednika kluba?

V zadnjih tednih, ko sem se odločal za oddajo kandidature, sem opravil številne razgovore s člani našega kluba, starši naših najmlajših članov,… Na podlagi tega sem sestavil program dela oziroma določil področja, po katerih želim delovati in ki se mi zdijo najbolj pomembna. Najbolj pomembno se mi zdi delovati povezovalno – tako z Občino Cerklje na Gorenjskem, županom naše Občine, svetniki, privatniki in obrtniki v naši Občini, kot tudi s predstavniki Krajevne skupnosti Velesovo. Naslednja točka, ki se mi zdi zelo pomembna je povečati število otrok. Otroci so bodočnost vsakega kluba, zato bo velika pozornost usmerjena v izvajanje nogometnih uric v vrtcih, šolah,…, pri čemur bo potrebno nastopiti bolj odločno, kot do sedaj. In tretja, prav tako pomembna stvar je, da ne bom usmerjen na tekmovalne rezultate. Potrebno bo pridobiti trenerje, ki bodo z dušo in srcem delali na treniranju naših najmlajših članov.

Otroci so bodočnost vsakega kluba…

Kakšen trenerski kader si želite?

Poudarek bo na doma vzgojenih trenerjih. Pri trenerjih bom pričakoval ne samo nogometnega znanja, temveč je potrebno naše najmlajše člane vzgajati tudi za zdravo življenje. Želim si, da bi tako člani, kot njihovi starši ter simpatizerji našega kluba z veseljem prihajali v Nogometni center Velesovo. Koliko bomo pri tem uspešni, se bo pokazalo v naslednjih dveh letih, saj čez noč ni mogoče ničesar storiti.

Kaj pa sodelovanje z ostalimi klubi?

Pripravljen sem na sodelovanje z ostalimi klubi, vendar ne za vsako ceno.

Trenutno je klub tudi v finančnih težavah. Kako se boste lotili tega problema?

Do sedaj se namenoma nisem dotaknil finančnega položaja kluba, saj bo to prva točka dnevnega reda nove uprave, kjer se bomo skupaj dogovorili o reševanju finančnih težav. Sam se bom bolj usmeril na športno področje, ostali člani novega upravnega odbora pa bodo zadolženi za ostala področja. Seveda sem pripravljen sprejemati kompromise.

Bi želeli vsem simpatizerjem našega kluba še kaj sporočiti?

Menim, da v dani situaciji morate biti obveščeni o nekaterih stvareh v klubu, zato vam v nadaljevanju posredujem informacije o razdelitvi del in nalog članov UO NK in imenovanja, ki smo jih opravili, in sicer: za podpredsednika kluba sem predlagal Iva Korošca in za blagajničarko Angelco Sorčan, ki sta bila oba tudi soglasno izvoljena.

Med člane upravnega odbora bomo razdelili posamezne naloge. Za administracijo in koordinacijo bom zadolžen sam, za člansko selekcijo bo v upravnem odboru skrbel Ruda Puhar, za ženski nogomet Barbara Lebar, za marketing Iztok Čebulj, za tehnično službo in koledarje bo zadolžen Jože Bobnar, za komisijo za priznanja Ivo Korošec, za turnir Bose noge pa Jože Bukovinski. Za preostala dela (svet staršev, turnir mlajših selekcij, čistilna akcija, zaključek sezone) še nismo našli kandidatov. O tem bo tekla beseda na naslednjem sestanku.

Potem pa je tu še nekaj konkretnih del, ki nas čakajo v bližnji prihodnosti (julij in avgust) in sicer: postavitev trenerske piramide in podpis pogodb s trenerji, prestopni roki, postavitev temeljev za nogometno šolo, skrb za igralne površine in sam izgled NC Velesovo, ureditev in dopolnitev klubske spletne strani, ustanovitev marketing komisije, prijava ekip v tekmovanja, začetek ureditve statusa NK in izdelava podzakonskih aktov NK Velesovo, sodelovanje z NK Šenčur, prijava na razpise (šola, Občina,…) in še kaj.
Kot vidite, smo delo zastavili resno. Obljubim vam, tako kot sem na seji, da bom vsaj dvakrat tedensko prisoten na igrišču in se bom pogovarjal z vsemi deležniki v nogometu, tudi in predvsem s starši, saj se zavedam, da brez tega ni napredka v razvoju kluba.

Zato vas na koncu še enkrat prosim oz. rotim, da mi zaupate, oz. nam zaupate, da bom, bomo, moje napovedi glede razvoja kluba lahko uresničili. Prva in osnovna naloga nas vseh je, da se naslednje leto v tem času ne bomo več pogovarjali tako kot danes, ampak da se bomo pogovarjali, kako naprej, da bo še boljše.

Zato moramo vsi razmišljati pozitivno in predvsem pozitivno.

Novo izvoljenemu predsedniku in vsem
članom odborov želimo kar se da uspešno
delo v nogometnem klubu Velesovo!