Člani na pripravah
24. 2. 2017
Lep pozdrav iz priprav
9. 3. 2017

Na podlagi 23. Čl. Statuta NK Velesovo UO NK Velesovo sklicuje redno delovno in volilno skupščino NK Velesovo.

Vabimo vas, da se je udeležite in sicer v T O R  E K dne 21.03.2017  ob 18 uri v prostorih NK v NC Velesovo.

 

 

 

Dnevni red:

 • Otvoritev skupščine in pozdrav navzočih
 • Izvolitev delovnega predsedstva
 • Izvolitev verifikacijske komisije, kandidacijske komisije , zapisnikarja ter overovatelja
 • Poročila o delu NK Velesovo
 • Razprava na poročila
 • Poročilo nadzornega odbora
 • Sprejem letne bilance za leto 2016
 • Plan dela za leto 2017
 • Sprejem statuta NK
 • Razrešitev članov NO NK in članov Disciplinske komisije
 • Volitve NO NK in Disciplinske komisije NK
 • Dopolnitev članov UO NK
 • Razno

 

 

Športni pozdrav!                                                                              UO NK Velesovo